NJK-nytt 1/2017

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 1 / 2017
Vi finns även på

www . njk . fi i detta nummer :

3 Styrelsens ansvarsområden 6 Flaggkultur , rätt eller fel 10 Klubbens nya koordinator 12 NJK : s träningsverksamhet 14 Familjeeskader