NJK-nytt 1/2016

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 1/2016 NJK:s familjeeskader till Åbolands skärgård och Åland sommaren 2016 www.njk.fi ”Eskadern är en fantastisk seglingsform när det gäller säkerhet och sätter dessutom lite fart på semester­tillvaron” Vi finns även på i detta nummer: 2 Kommodoren kommenterar Ärtholmsprojektet 3 Den nya styrelsens ansvarsområden 10 Ett aktivt juniorår på kommande 12 Seglingscentret förnyas 16–21 Långfärdsartiklar