NJK-nytt 1/2015

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Redaktörens favorit på BÅTMÄSSAN 2015 i detta nummer: Gilla NJK på Facebook 8 Den nya styrelsens ansvarsområden 10-12 Stort utbud av juniorprogram 13 Klubbkommitténs evenemang 16 Infoenkätens resultat 20 Vår kommersiella sida 1/2015