NJK-nytt 1/2014

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 1/2014 i detta nummer: Viktiga datum och årets kalender.......................................... sid 4, 5 och 24 Medlemsförmåner......................................... sid 6 Medlemsrekrytering..................................... sid 7 Intervju med Pippe Thun-Ericsson............ sid 19 Vänklubbsverksamhet.................................. sid 21 Alla för NJK, NJK för alla! Det har varit ett sant nöje att sammanställa materialet för årets första nummer. Antalet bidrag, som ju alla har skrivits av frivilliga, har varit glädjande stort. De senaste åren har vi knappt kunnat prestera en tidning på 16 sidor i början av året. Jag vill därför i detta sammanhang ödmjukt tacka alla skribenter! Det som gläder mig mest är spridningen av artiklarna enligt tema, för de berör klubbens breda och mångsidiga verksamhet mycket jämlikt och balanserat. I serien om våra pärlor längs med kusten presenteras denna gång Ramsskär. Ett kanske mindre ortodoxt inslag är reportaget om hur s/y Friendships besättning ankrade i närheten av Vinterpalatset i St. Petersburg. Junior, match race, kappsegling och speciellt sommarens EM- och VM-tävlingar uppmärksammas även de. Jag önskar, att artiklarna inspirerar alla läsare och hoppas därmed att säsongen 2014 får en god start! John Bergman, redaktör för 1/2014