NJK-nytt 1/2012

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Styrelsens sammansättning ........... s. 4 Sjösättning och båtbesiktning ........ s. 4–5 Träning på NJK .......................... s. 9 Förbättrat kursutbud................... s. 14 1/2012