nisan2019 nisan2019 - Page 38

Âmine Büşra Çiftçi Rüya ile başlayan bir yolculuk. Henüz ilâhi kelimetullah yolundaki kutlu yürüyüşün ilk yılları. Söğüt, Bilecik, Domaniç, Eskişehir, Bolu, Sakarya ve İnegöl başta olmak üzere Köprühisar, Yarhisar, Kite ve Kestel egemenlik altına alınmış, Mudanya ve Orhaneli'nin de alınmasıyla birlikte Bizans ile Bursa'nın tüm bağlantısı kesilmişti. 10 seneden fazla süren kuşatmaya artık ne Bursa halkının takâti kalmış ne de 70 yaşına gelip binbir hastalıklarla mücadele eden Osman Bey'in dayanacak gücü... Bir ömür tüketti Osman Bey, Bursa uğrunda. Lâkin fetih ona nasip olmadı. Ve vasiyeti, yerine getirildi. Vakit 6 Nisan 1326... Vaktiyle Somuncu Baba Hz.leri Bursa'da yaşarken, sırrına vâkıf olunmasıyla birlikte Bursa'yı terk etme kararı alır. Süleyman Çelebi, Molla Fenari, Emir Sultan ve İvaz Paşa gibi devrin ileri gelenleri, gitmekte kararlı olan Somuncu Baba'dan beldeleri Bursa için dua isterler. O'da, Bursa'ya bakarak, “Bursa'nın bereketi eksilmesin, velisi bitmesin” diye dua eder. Oğlu Orhan Bey kuşattı son kez Bursa'yı. Bursa, Osmanlı'ya teslim edildi. Osman Bey, çok istediği fethi gerçekleştiremese de, şahit oldu ve ardından göçtü aslolan yurduna. Oğluna vasiyetiydi, “Ey oğul, beni şol gümüşlü kümbete koyasın...” Boşuna dememiş Âşıkpaşazâde, “Bursa cenk ile alınmaz, sabır gerek.” Bundan mıdır bilmem ama Bursa, sabır ve sukûnet şehridir benim nazarımda. Öyle olmasa der miydi Ahmet Hamdi Tanpınar: “Bir zafer müjdesi burda her isim, sanki tek bir anda gün, saat, mevsim...” Bursa'da zaman billûr bir avize. Her Bursalının, gittiği yere çantasında taşıdığı şehir. Çünkü bilirim, Bursalılar nereye giderlerse gitsinler, Bursa'nın dışında her yer onlara gurbettir. 38