Nina Jurić IMATI NEKOGA TKO TE VOLI Imati nekoga tko te voli - Page 6

„Ja, ja ne mogu više čekati!“ Odjednom poviče Pip. Polako izađe iz kuće te potrči do rakete. Pip je pažljivo ušao u raketu. Na početku se premišljao, ali je onda hitrim pokretom pritisnuo crveni gumb. „Cik, pišt, trk!“ ,čulo se pokretanje motora. Pip je poletio u visine.