Nina Jurić IMATI NEKOGA TKO TE VOLI Imati nekoga tko te voli - Page 10

Djed je istog trenutka, čuvši da je raketa poletjela shvatio da je Pip otišao. Zatvorio se u svoju sobu te je u plaču razmišljao kako da vrati Pipa. U jednom trenutku potrči u podrum. Počne ga prekopavati sve dok nije našao reflektor. Postavio ga je zrakom svjetlosti usmjerenom prema Tik-Toku u nadi da će Pip shvatiti da se treba vratiti kući.