Nieuwsbrief December 2012 - Page 2

Afgelopen week zijn we gestart met een nieuw thema binnen de methode NatuNiek; "Techniek om je heen." Om het thema in te luiden hebben we verschillende proefjes uitgevoerd in de klas en de school. Zo hebben de kinderen gewerkt met walkie-talkies en hebben ze een geheime brief geschreven waarvan de tekst onzichtbaar is.... Maar wanneer je deze boven een kaarsvlam houdt kun je de boodschap lezen.