NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 5

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 Innhold Dagsorden på Forbundstinget 6 Forslag til forretningsorden ved NFFs forbundsting 7 Program NFFs forbundsting 7. - 8. Mars 2015 8 Forbundsstyrets beretning og reviderte regnskaper 9 Innkomne forslag i henhold til NFFs lov § 3-5 (1) k: forslag til endringer i forbundets lov 10 FORSLAG 1: Forbundsstyret - endring i Loven § 1-2. Organisasjon og § 4-3. Styrets oppgaver FORSLAG 2: Troms fotballkrets’ forslag til endring i NFFs lov § 12-2 (1), aldersklasser m.v. FORSLAG 3: Troms fotballkrets’ forslag til endring i Loven § 12-2 (1 b-q), aldersklasser m.v. FORSLAG 4: Mysen IFs forslag til endring i Loven § 12-2 (4), aldersklasser m.v. 10 11 14 15 Innkomne forslag i henhold til NFFS lov § 3-5 (1) l – andre innkomne forslag. 16 FORSLAG 1: Troms fotballkrets’ forslag om et eget reglement for FORSLAG 2: Forbundsstyrets forslag om etablering av komité som skal vurdere seriestrukturer toppfotball menn FORSLAG 1: Troms fotballkrets’ forslag om et eget reglement for FORSLAG 2: Forbundsstyrets forslag om etablering av komité som skal vurdere seriestrukturer toppfotball menn 16 Til debatt. 18 TEMA 1: Organisasjonsmodeller for toppklubber TEMA 2: Handlingsplanen 2012-2015: Status og veien videre mot ny handlingsplan TEMA 3: Nasjonal G-16-konkurranse med oppstart av pilot TEMA 4: Rapport fra Organisasjonsutvalget 18 18 18 18 Orienteringer fra forbundsstyret. 25 TEMA 5: Rapport fra seriekomité 2. div. kvinner og 3. div menn TEMA 6: Norges posisjon i det internasjonale fotballpolitiske landskap 25 29 Forslag til budsjett 31 Valg av representanter til NIFS ting 34 Oversikt over medlemmer av forbundsstyret og tingvalgte komiteer og utvalg 35 Notater 38 16 16 17 5