NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 36

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 Leder Nestleder Medlemmer Frode Grotmol, Bryne FK Anne-Gry Rønning-Aaby, Bøler IF Lisbeth Bakken, Skeid Roar Norheim Larsen, Mjøndalen IF Per Arne Flatberg, SK Brann - på valg 2016 - på valg 2018 - på valg 2016 - på valg 2018 - på valg 2018 KLUBBLISENSNEMND: Klubblisensnemnda består av åtte medlemmer som alle velges av forbundstinget for fire år. Klubblisensnemnda består av følgende personer: Eli Årland, Aalesunds FK Dag Trygve Berntsen, FK Bodø/Glimt Arild Hopen, Sogndal IL Mette Hammersland, IL Sandviken Morten Wolden, Orkla FK Jonas Madsø, Holmen IF Ståle Ruud, Ham-Kam Fotball Frode Ohr, Molde FK KLAGENEMND FOR KLUBBLISENS: - på valg 2018 - på valg 2016 - på valg 2018 - på valg 2016 - på valg 2018 - på valg 2018 - på valg 2016 - på valg 2018 Klagenemnda for klubblisens består av seks medlemmer som alle velges av forbundstinget for fire år. Klagenemnda for klubblisens består av følgende personer: Odd-Iver Pellfoch, Lillestrøm SK Tor Inge Holm, Lyngen/Karnes IL Gunhild Lærum, Lillestrøm SK Mimi Berdal, Stabæk Fotball Erik Forgaard, Viking FK Jan Løkling, Pors Grenland - på valg 2018 - på valg 2016 - på valg 2016 - på valg 2018 - på valg 2016 - på valg 2018 PÅTALENEMND: Påtalenemnda består av leder og to medlemmer som alle velges av forbundstinget for to år. Påtalenemnda består av følgende personer: Leder Medlemmer Knut Fure, Tyristubben IF Gunn Iren Midtbø, Hønefoss BK Reidar Lunde, Toten-kam - på valg 2016 - på valg 2016 - på valg 2016 KONKURRANSEUTVALG: Konkurranseutvalget består av leder, nestleder og fem medlemmer hvorav leder og nestleder velges av forbundstinget for to år. Konkurranseutvalget tillitsvalgte som er valgt av forbundstinget består av følgende personer: Leder Nestleder Maria Elena Kvalen, Sandviken Egil Østenstad, Viking - på valg 2016 - på valg 2016 BREDDEUTVALG: Breddeutvalget består av leder, nestleder og fem medlemmer som alle velges av forbundstinget for to år. Breddeutvalget består av følgende personer: Leder Nestleder 36 Tore-Cristian Gjelsvik, Askøy FK Kari Lindevik, Flekkerøy IL - på valg 2016 - på valg 2016