NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 30

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 • Dersom lag allerede er kvalifisert gjennom gruppespillet i 2019, gjelder waterfall • Dette gir fire nye lag – totalt 24 • Garanterer mindre nasjoner plass i sluttspillet ved at lagene kommer fra samtlige nivå. Om dette gjør det enklere eller vanskeligere å kvalifisere seg i forhold til kvalifiseringen vi er inne i, er vanskelig å si. Det kan trolig være lettere da motstanderen i en eventuell playoff vil være rangert på samme nivå som en selv. Et tilsvarende opplegg som over er tenkt bruk i kvalifiseringen til VM i 2022. ORGANISERING AV EM EM i 2016 utvides til 24 lag. For sluttspillet i 2020 kjøres et nytt opplegg ved at gruppespill og cupspill frem til semifinale spres på ulike byer i Europa. I Norden skal Danmark være med arrangør. Gjenbruk av eksisterende arenaer vil trolig bringe kostnadene ned. Ulempen kan være at det blir noe vanskeligere å skape en tett og nær sluttspillfølelse. Et spennende konsept det skal bli interessant å se hvordan fungerer. ØKONOMI UEFA CL OG EL UEFA CL er kanskje den konkurransen med størst økonomisk årlig verdi på verdensbasis. For inneværende sesong er inntektene fra CL estimert til 1,34 milliarder Euro. I grove trekk fordeles dette med 75% til klubbene og 25% til UEFA. Klubbenes andel starter når lagene når playoff. En stor andel av UEFAs andel går til å utvikle fotballen i de ulike nasjonale forbund og som solidaritetspenger til de ligaer og klubber som ikke når playoff i CL. I tillegg overføres noe av inntektene fra CL til EL. Inntektene fra UEFA EL er for inneværende sesong estimert til 225 millioner Euro. I tillegg kommer overføringene fra CL. Den samme fordelingsnøkkel gjøres gjeldende. En utfordring som er diskutert rundt fordelingsmodellen er at hovedtyngden av midlene går til de som minst når playoff og deretter gruppespillet. Denne skjevfordelingen forsterker ulikhetene klubbene og nasjonene imellom. Det samme gjelder for fordeling av solidaritetsmidlene. Dette er forhold som vi som en mindre nasjon ofte adresserer i de fora der vi er representert. KVALIFISERINGSPRINSIPPET FOR UEFA KLUBBTURNERINGER UEFA CL formatet er stort sett beholdt uendret de siste år. Antall lag i turneringen og hvilket kvalifiseringsnivå en starter på er ­basert på ligaens rangering. Det norske laget kommer relativt godt ut av fordi vi ikke kan trekkes mot de største nasjonene. Antall lag i turneringen avhenger av ligaens rangering. Norge har falt på denne rangering hvilket gjør det vanskeligere å nå gruppespillet. NFF arbeider tett inn mot UEFAs komiteer for å sikre at mindre nasjoner får adgang til turneringen. Dette skal være en turnering blant europeiske mestere og ikke en turnering kun for de presumtivt beste nasjonene i Europa. UEFA EL er mer omdiskutert. Kvalifiseringen tar mye tid og er krevende reisemessig. For neste år øker antallet direkte kvalifiserte lag i gruppespillet fra 6 til 16. De tas alle fra de største ligaene. Fordelen med dette er at de norske lagene møter dårligere motstand i kvalifiseringen, ulempene er at det er færre plasser å spille om. Grunnet den norske ligarankingen må alle norske lag starte i første kvalifiseringsrunde. Et betydelig arbeid er i gang for å se på EL og kvalifiseringssystemet. Ulike modeller diskuteres og NFF deltar aktivt sammen med norske representanter i European Club Association(ECA). Imidlertid vil gjeldende system, i hovedsak, være uendret frem til 2017/18 turneringen. NFF støtter sterkt opp under UEFA og FIFAs arbeid om økonomisk fair play. Virksomheten i fotballklubbene må bygge på bærekraft over tid. En utvikling der fotballklubber blir en lekegrind for meget velstående mennesker og organisasjoner må en søke å begrense og unngå. 30