NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 14

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 FORSLAG 3: Troms fotballkrets’ forslag til endring i Loven § 12-2 (1 b-q), aldersklasser m.v. 14 DAGENS BE STEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: § 12-2 Aldersklasser, spillform, spill­ etid, divisjoner og avdelinger (1) NFFs konkurranser er inndelt i følgende aldersklasser: a) Senior: Spillere må ha fylt 15 år ved årets begynnelse. b) Old boys: Spillere må ha fylt 33 år ved årets begynnelse. c) Old girls: Spillere må ha fylt 28 år ved årets begynnelse. d) Junior menn/ Junior kvinner: Spill­ ere må være under 19 år, men ha fylt 14 år ved årets begynnelse. e) Gutt/jente 16-årsklasse: Spillere må være under 16 år, men ha fylt 12 år, ved årets begynnelse. f) Gutt/jente 15-årsklasse: Spillere må være under 15 år, men ha fylt 11 år, ved årets begynnelse. g) Gutt/jente 14-årsklasse: Spillere må være under 14 år, men ha fylt 10 år, ved årets begynnelse. h) Gutt/jente 13-årsklasse: Spillere må være under 13 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. i) Gutt/jente 12-årsklasse: Spillere må være under 12 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. j) Gutt/jente 11-årsklasse: Spillere må være under 11 år, men ha fylt 8 år, ved årets begynnelse. k) Gutt/jente 10-årsklasse: Spillere må være under 10 år ved årets begynnelse. l) Gutt/jente 9-årsklasse: Spillere må være under 9 år ved årets begynnelse. m) Gutt/jente 8-årsklasse: Spillere må være under 8 år ved årets begynnelse. n) Gutt/jente 7-årsklasse: Spillere må være under 7 år ved årets begynnelse. o) Gutt/jente 6-årsklasse: Spillere må være under 6 år ved årets begynnelse. p) Skolelag: Krav til alder fastsettes i den enkelte turnering. q) Øvrige lag: Arrangerer kretsene konkurranser for andre lag, fastsetter kretsene selv kravene til alder. § 12-2 Aldersklasser, spillform, spilletid, divisjoner og avdelinger (1) NFFs konkurranser er inndelt i følgende aldersklasser: a) Senior: Spillere må ha fylt 15 år ved årets begynnelse. b) Old boys: Spillere må ha fylt 33 år ved årets begynnelse. c) Old girls: Spillere må ha fylt 28 år ved årets begynnelse. d) Junior menn/ Junior kvinner: Spillere må være under 19 år, men ha fylt 14 år ved årets begynnelse. e) Gutt/jente 16-årsklasse: Spillere må være under 16 år, men ha fylt 12 år, ved årets begynnelse. f) Gutt/jente 15-årsklasse: Spillere må være under 15 år, men ha fylt 11 år, ved årets begynnelse. g) Gutt/jente 14-årsklasse: Spillere må være under 14 år, men ha fylt 10 år, ved årets begynnelse. h) Gutt/jente 13-årsklasse: Spillere må være under 13 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. i) Gutt/jente 12-årsklasse: Spillere må være under 12 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. j) Gutt/jente 11-årsklasse: Spillere må være under 11 år, men ha fylt 8 år, ved årets begynnelse. k) Gutt/jente 10-årsklasse: Spillere må være under 10 år ved årets begynnelse. l) Gutt/jente 9-årsklasse: Spillere må være under 9 år ved årets begynnelse. m) Gutt/jente 8-årsklasse: Spillere må være under 8 år ved årets begynnelse. n) Gutt/jente 7-årsklasse: Spillere må være under 7 år ved årets begynnelse. o) Gutt/jente 6-årsklasse: Spillere må være under 6 år ved årets begynnelse. p) Skolelag: Krav til alder fastsettes i den enkelte turnering. q) Øvrige lag: Arrangerer kretsene konkurranser for andre lag, fastsetter kretsene selv kravene til alder. b) Øvrige aldersklasser er regulert gjennom Breddereglementet Vi foreslår at bestemmelsene vedrørende alder og aldersklasser i aldersbestemte klasser (Lovens § 12-2), tas ut av Loven, og bare forankres i Breddereglementets § 2-2. Dermed kan endringer gjøres av Forbundsstyret etter innstilling fra Breddeutvalget. Aldersbestemmelsen for seniorlag må nødvendigvis fortsatt forankres i Loven, da denne relateres både til Kampreglementet (Konkurranse­ utvalget) og Breddereglementet (Breddeutvalget). Vi foreslo innen 01.09.14 for NFFs Breddeutvalg endringer i Bredde­ reglementet vedrørende alders­ grensen for old boys, den nedre aldersgrensen for junior og muligheten for 17-årsklasse for jenter. All den tid disse bestemmelsene også er forankret i Lovens § 12-2, kunne ikke Breddeutvalget at stilling til dette. Derfor legger vi nå fram forslagene for Forbundstinget.