Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 9

Infrastructură de inovare și transfer tehnologic Pot aplica: unităţi şi instituţii de drept public, unităţi şi insituţii de drept privat forme asociative între acestea Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea de intenţie în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul apel. Pentru: crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv con- strucţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare, achiziționarea de servicii de trans- fer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer tehnolo- gic). Valoarea finanțării nerambursabile: minim 1.000.000—maxim 3.000.000 euro Rata finanțării: 50-70% Termen de depunere: 20.02.2019 Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 9