Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 8

Inovare prin formare Pot aplica:: angajatori, întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de spe- cializare inteligentă conform SNCDI. Pentru: Formare profesională a angajaților care își desfășoară activitatea in întreprinderile mari, respectiv derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, per- fecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesiona- la a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare – activitate relevantă și obligatorie. Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 500.000 euro Rata finanțării: 50-60% Termen de depunere: 15.01.2018. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 8