Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 7

Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii Pot aplica:: Întreprinderile înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017 Codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată Solicitantul trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeter- minată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării planului de afaceri. Pentru: echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură control și reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, mijloace de transport, echipamente IT, aparatură biroti- că, mobilier, echipamente de încălzire și climatizare, închirierea spațiului de lucru, realizarea unei pagini web, active necorporale, cursuri de dezvoltare a abilitaților antreprenoriale Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 200.000 lei Rata finanțării: 100% Perioada estimativă de lansare: Decembrie 2018 Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 7