Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 5

Creșterea producției de energie din resurse regenera- bile mai puțin exploatate (biomasă,biogaz, geotermal) Pot aplica: unități administrativ-teritoriale, asociații de dezvoltare intercomunitară, societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării Pentru: achiziționarea și amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalațiilor proiec- tului; execuția clădirilor și/sau construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor aferente proiectului; achiziția și montajul de utilaje, instalații și echipamente noi Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 15.000.000 euro Rata de finanțare: 60 – 98% Termen de depunere: 31.12.2018. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 5