Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 4

Creșterea calității infrastructurii educaționale rele- vante pentru piața forței de muncă Pentru: unități administrativ-teritoriale (autorități ale administrației publice locale) aferente municipii- lor reședință de județ, cu excepția Municipiului Tulcea Pentru: construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pen- tru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot cuprinsul vieții (licee tehnologice și școli profe- sionale) Valoarea finanțării nerambursabile: minim 100.000 – maxim 6.700.000 euro Rata de finanțare: 98% Termen de depunere: 31.12.2018. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 4