Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 3

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Pot aplica: unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ Pentru: construcție/reabilitare/modernizare clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative; crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi; dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi si echipamente IT cu licenta; lucrări de modernizare si dotare a clădirilor cu sistem supraveghere video, alarmă și pază; reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor în care se desfăşoară activităţi socio- culturale; reabilitarea/extinderea/finalizarea unor clădiri actualmente deteriorate şi/sau neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi socio-culturale, precum crearea de noi servicii sociale necesare comunităţii respective, înfiinţarea de înfiinţarea de centre comunitare, multifunctionale etc. Valoarea finanțării nerambursabile: minim 100.000 – maxim 5.000.000 euro Rata de finanțare: 98% Termen de depunere: 31.12.2018. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 3