Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 2

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revi- talizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor indus- triale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii po- luării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Pot aplica: unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ (excepție Municipiul Tulcea) Pentru: demolarea clădirilor (ce nu aparţin patrimoniului naţional cultural) situate pe terenurile supuse intervenții- lor; defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului; acțiuni de modelare a terenului; amenajare spații verzi (plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști); achiziția și montarea elemen- telor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; rea- lizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gu- noi,toalete ecologice, suporturi biciclete, împrejmuire etc) Valoarea finanțării nerambursabile: minim 100.000 – maxim 5.000.000 euro Rata de finanțare: 98% Termen de depunere: 31.12.2018. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 2