Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 14

Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin pro- grame de formare continuă corelate cu nevoile pieței Pot aplica:organizații nonguvernamentale, centre publice sau private de validare/certificare a învățării anterioare, furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră, camere de comerț, industrie și agricultură, Pentru: acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participă- rii la programele de FPC, acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pen- tru promovarea importanței formării profesionale. Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 1.000.000 de euro Rata finanțării: între 80%-100% Perioada estimativă de lansare: Decembrie 2018 - Ianuarie 2019. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 14