Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 12

Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România Pot aplica: unități Administrativ Teritoriale Municipiu - Reședință de județ, Parteneriate între UAT-uri- Municipiu - Reședință de județ (ca lideri de parteneriat) si instituții publice locale Pentru: investiţii în clădiri, unde clădirea propusă pentru construcție/ reabilitare/ modernizare, obiect al proiectului, tre- buie să fie destinată utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale, fiind de tipul centru de zi, investiţii în clădiri, unde clădirea propusă pentru construcție/ reabilitare/ modernizare, obiect al proiectului, trebuie să fie destinată utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale, fiind de tipul centru de zi, investiţii în construcția/ reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces. Valoarea finanțării nerambursabile: minim 100.000 euro și maxim 5.000.000 euro Rata de finanțare: 98% Termen de depunere: 31.12.2018. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 12