Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 11

Servicii sociale și socioprofesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri Pot aplica: furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii Pentru: furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire institu- ționalizate către servicii la nivelul comunității, sprijin pentru furnizarea de programe de asistență tinerilor, dez- voltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie, inclusiv prin dezvoltare rețelei de asistenți maternali. Valoarea finanțării nerambursabile: minim 450.000 euro - maxim 1.300.000 euro Rata de finanțare: 95-98% Termen de depunere: 15.03.2019. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 11