Newsletter 2018 Decembrie NEWSLETTER-ETC-Decembrie-2018 - Page 10

Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sec- torul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea Pot aplica: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activita- tea în România, centrate pe domeniul TIC,Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlo- cii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC,Consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în Ro- mânia, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Pentru: activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispositive, activități aferente amenajării cen- trului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect, activități aferente cercetării indus- triale sau dezvoltării experimentale, activități aferente cercetării de piață. Valoarea finanțării nerambursabile: minimum 500.000 euro și maximum 3.500.000 euro Rata de finanțare: între 20%-80% Termen de depunere: 14.02.2019. Târgu-Mureş, str. M. Kogălniceanu nr. 18 Birouri: București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș Tel./Fax: 0265 261 535, office@euro-top.ro www.euro-top.ro 10