News 13.09.2017 20170620_141108_am_Հիմնական սեղմագիր

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԳԵՂԱՄԻ ԳԵՂԱՄՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ Ի. ԻՆՈՆՅՈՒԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1938-1950 ԹԹ.) Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության Ս Ե Ղ Մ Ա Գ Ի Ր ԵՐԵՎԱՆ 2017