New Wave Profile NO NWP SS 2019 - Page 7

Menneskets forbruk globalt forårsaker en av de største økologiske fotsporene i verden. New Wave Group har som mål å introdusere mer bærekraftige og miljømerkede alternativer i sortimentet. Vi ønsker å øke andelen produkter som kommer fra miljøvennlige prosesser og hjelpe våre kunder til å gjøre et mer bevisst valg. Produkter med bærekraftige egenskaper DETTE BETYR ØKO-TEX En STANDARD 100 by OEKO-TEX® sertifisering betyr at produktet oppfyller høye humanøkologiske krav, dvs at det ikke inneholder kjemikalier som er helsefarlige. STANDARD 100 by OEKO-TEX® er den mest kjente og spredte merkevaren i verden og dermed også verdens ledende etikett for tekstiler, lær, tilbehør og produsenter testet med hensyn til farlige stoffer. Sertifisering fra fiber til sluttprodukt Sertifisering kan gjøres for produkter i alle de ulike stadiene av tekstilproduksjonen helt fra første fra fiber til ferdige sluttprodukter og tilbehør. Tester utføres kun hos et av de kjente tekstilforsknings- og testinstituttene som er koblet til OEKO-TEX®- foreningen. Swerea er f.eks det eneste instituttet i Sverige som har rett til å sertifisere i henhold til STANDARD 100 av OEKO-TEX®. Testkriterier Eksempler på parametere som inngår i STANDARD 100 by OEKO-TEX® er forbudte azofarger, kreftfremkallende og allergifremkallende fargestoffer, ftalater, formaldehyd, plantevernmidler, tungmetaller, noen klororganisk og organotinforbindelser, biologisk aktive produkter og flammehemmende middel. Varemerket Øko-Tex® Et produkt kan bare markedsføres eller merkes med OEKO-TEX® hvis alle ledd i produksjonen er i samsvar med kravene til den aktuelle produktklassen. Produktet må også tilhøre et certifikat. STANDARD 100 by OEKO-TEX® tilpasser kontinuerlig kravene til REACH-lovgivningen for relevante parametere. ALT STARTER OG SLUTTER I HAVET Det er anslått at omkring 13 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Ettersom plasten ikke brytes ned fullstendig, men istedet danner mikropartikler som akkumuleres i vannet og deretter havner i planter og dyr utgjør dette den største trusselen mot miljøet, sammen med global oppvarming. Det meste av plasten som går i havet har vært emballasje på produkter vi har tatt i bruk. Her kan vi som jobber med store volum av produkter medvirke til en reduksjon av plast gjennom å unngå unødvendig emballasje. Å jobbe med miljømerking er en viktig del av bærekraftsarbeidet. Det er et verktøy for å hjelpe våre kunder til å gjøre mer bevisste valg og skaper trygghet både for våre kunder og for oss. Samtidig synes vi det er viktig å løfte andre produkter som er laget av materiale og/eller miljøsmarte prosesser med ekstra hensyn til mennesket og miljøet som ikke nødvendigvis dekkes av spesifikke merkinger. Derfor har vi valgt å trekke frem produkter med noen form for bærekraftige egenskaper. I 2017 hadde vi 7488 unike aktive produkter (størrelse og farge ikke inkludert) til salgs. På tekstilfronten hadde 835 av disse såkalte bærekraftige egenskaper. Tilsvarende tall for harde produkter var 384. På grunn av vanskeligheter med å hente inn korrekte data for 2017, har vi ingen mulighet til å rapportere hvordan fordelingen av totalen antall produkter ser ut mellom tekstiler og harde mate- rialer. Men det anslås at de står for 50% hver, noe som igjen betyr at andelen tekstilprodukter med bærekraftig attributt utgjør ca. 22% og harde produkter utgjør ca. 10%. Tekstilprodukter Tekstilprodukter med bærekraftige egenskaper inkluderer et eller flere av følgende merkinger, materialer eller miljømessige smarte prosesser: Svanen, GOTS, Oeko Tex, Fairtrade, resirkulert polyester, spin-farget polyester, resirkulert polyamid, EXP 4,0 behandlet ull og Primaloft® Black isolasjon Eco. Oeko Tex er størst representert og etiketten finnes på over 90% av produktene som er inkludert under bærekraftige produkter. Målsettingen er at innen år 2025 skal 90% av produktene i tekstilsortimentet ha en form for bærekraftige egenskaper. Harde produkter Harde produkter med bærekraftige egenskaper omfatter en eller flere av merkingene TUV GS og FSC. Inkludert i disse er også krystallprodukter fra Orrefors Kosta Boda. Deres produkter er laget av såkalt ”miljøkrystall” fri fra bly og arsenikk, to metaller som dessverre ofte blir brukt i bransjen. I motsetning til tekstiler som har flere alternativer, så er miljømerkinger for de såkalte ”harde produktene” mer begrenset. Målsettingen her er at innen år 2025 skal 50% av produktene i det ”harde sortimentet” ha en form for bærekraftige egenskaper. MÅLSETTINGEN ER AT INNEN ÅR 2025 SKAL 90% AV PRODUKTENE I TEKSTIL- SORTIMENTET HA EN FORM FOR BÆREKRAFTIGE EGENSKAPER. New Wave Group Hållbarhetsredovisning 2017 7