New Wave Profile NO CEMO 2017/18 - Page 46

vi brenner for kaffe Folk har blitt mer og mer opptatt av kaffe, det er økt interesse for både smak, kvalitet og hvor kaffen kommer fra. Vi prioriterer å kjøpe mest mulig av vår kaffe direkte fra gård/vaskestasjon. Sporbarhet er din beste garanti for rettferdig kaffe! 1 kg kaffe består 4-5000 håndplukkede ”kaffebær”. Vi kjøper inn den beste kaffen fra samarbeidspartnere over hele verden, alt etter hvor det er sesong for innhøsting. Kvaliteten begynner hos bonden. Jordsmonn, klima, botanisk råmateriale og prosessering er med på å bestemme hvordan kaffen smaker. Vår kaffe er ikke bare fersk fra kaffebrenneren, men også fersk fra gård. Ferske og gode råvarer er helt nødvendig for at du skal kunne servere kaffe i verdensklasse! Vi videreforedler på en ydmyk måte kaffen i Kristiansand. Vi kan aldri gjøre en kaffe bedre en den var da den kom fra bonden, men vi kan hente det beste ut av kaffe- bønnene under brenning – og tilby dette til deg! Vi betaler mer for kaffen slik at du får en god kopp kaffe, kaffebonden får levelønn og mat på bordet. Kaffen er 100% ren og fri for tilsetninger av noe sl r'&6WF'vF'W'VFǗ6'&VBffR;&'&VBffRV'&VBffRV'&VBffP7l:g'BgFrffRVBb7&ƖvWBg&ffV&FV6RfW'&|:W&FVƖvvW"&VvVv66W"W@bFRW7BW&VFRffV,:VFVR'&6f&VF6RWF&W'FR|:W&FV3RVVvV&vƗ2;W"ffV,:g g&6:W&GW6VFW",:VFWB'VG@VW2&76W6W&w6Vvrf"ffRv&vVFV"&W7VFFWBbVFFp&6W72FW"ffV,:g&VR&Ɨ"L;&WBf :VBW"V7VFV:g",:g"L;&W@ffRVBFW"b&:V,:g"&Vp6FRFV2r&F6ffRg&f6RЧ7F6VFW&Bf&W'2'vFf6W7F6V7L;GFW"FRR,;FVP6ƖBFR&VG&R ;֖VffVশW"g&FV<;&ƖvRFVVb'vFf"VbFRfGFw7FRVW6W"fW&FV&"fW&FV2&W7FRffRfW&FV0&W7FR6fGFvWBFVƖr&WGFfW&FrffRg&f6W7F6V঒v7W&v&R'W'VFffV&FVvVR6"V7FW&66&fp&&FW&W" :Rv&"FfW"6WfW VFW"f6VƖvRf&BgFrVVv@ffRVB&6W'B7&ƖvWBrrWGFW'6'B"##bfFW&B#w"S"Ф'B"##rVR,;W"#w"S"'B"##bfFW&B#w"S"Ф'B"##rVR,;W"#w"S"'B"##2fFW&B#w"S"Ф'B"##BVR,;W"#w"S"Ф'B"##fFW&B#w"S"Ф'B"##VR,;W"#w"S"ФW2W" :RwwrvV6ffR&pfW"ffVfVF6W V֖FFV&'BWGFW"'&Vp6ƖBFVvFR&V:W VBg&VFFVrCb6VFR6Cp