New Wave Profile FI Be Your Brand Magazine syksy / talvi 2018 JM - Page 8

KESTÄVYYS Kansainväliseen kauppaan liittyy erityisvastuu siitä, että tarjolla olevat tuotteet ovat mahdollisimman kestävästi ja eettisesti tuotettuja. New Wave Profilen edustamat tuotteet kuuluvat kategorioihin, joissa on suuria, tuotantotavasta johtuvia hintaeroja. Kestävyysajattelu on keskeinen osa omaa liikeideaamme, ja sen korostaminen on meille tärkeää. Tämän vuoksi arvioimme tuotevalikoimaamme jatkuvasti kestävän kehityksen näkökulmasta ja ohjaamme myös alihankkijoitamme kehittämään jatkuvasti omia kestävyysstrategioitaan. Arvostamme tulevaisuuteen katsovia, edistyksellisiä yhteistyökumppaneita, emme keinoja kaihtamatonta halpatuotantoa. New Wave Group tiennäyttäjänä Valikoimamme perustana ovat omat tuotemerkkimme, joiden keskeisiä arvoja ovat jo vuosien ajan olleet ympäristö ja eettinen tuotanto. New Wave Group oli jo ennen näiden arvojen yleistymistä aloitteellinen ja vaati Aasiassa olevia alihankkijoitaan parantamaan työntekijöidensä työoloja monin eri tavoin. ansiosta etenkin profiilituotekategorian osalta kestävyysstrategiamme on hyvin edistyksellinen. Kotisivullamme osoitteessa nwg.se kerromme, kuinka täytämme kestävyystavoitteemme. Omistautuvaa osallistumista New Wave Group on ollut mukana useimmissa maailmanlaajuisissa aloitteissa, joita on tehty kymmenen viime vuoden aikana yhteisen tulevaisuutemme pelastamiseksi. Vuodesta 2014 konsernin johdossa on toiminut myös oma yhteiskuntavastuuryhmä, jonka tehtävänä on tuoda ympäristö- ja yhteiskuntavastuu osaksi yrityksen jokaisen tason toimintaa. Sen lisäksi, että yhteiskuntavastuu on kasvava markkinatrendi, myös oma pitkäaikainen linjauksemme on saanut meidät yrityksenä suuntautumaan kestävään kehitykseen ja tarttumaan oikeansuuntaisiin toimiin. Viereisellä sivulla on joitakin esimerkkejä, joissa esittelemme sekä omia yrityksiämme että ulkoisia toimijoita, joiden tuotteet ja palvelut ovat osa New Wave Profilea. Kaikki ei tapahdu Aasiassa Nykyisin New Wave Groupilla on Shanghaissa suuri, ruotsalaisjohtoinen sisäänostoyksikkö. Kiinassa on lisäksi kolme aluetoimistoa, joilla on suuri vastuu valvoa hankkimiemme tuotteiden tuotantotapoja. Tämän Helposti ajatellaan, että kestävää kehitystä tukevat toimet koskevat ainoastaan toisella puolella maapalloa olevaa tuotantoa ja kuljetuksia. Paljon tehtävää on kuitenkin myös kotikentällä. Kuinka matkustamme, Yhteiskuntavastuuryhmä kokoaa asiantuntijat New Wave Groupilla on oma yhteiskuntavastuuseen perehtynyt työryhmä (CSR Advisory Board), jonka tarkoitus on tarkastella kriittisesti New Wave Groupin toimintatapoja ja tehdä aloitteita. Tämä parantaa sisäistä keskustelua ja hyödyntää konsernin työntekijöiden asiantuntemusta. Ryhmä on tuonut esiin esimerkiksi julkisiin hankintoihin liittyvien kestävyysvaatimusten, nuorten työntekijöiden työsuhdeturvan ja strategisen viestinnän kaltaisia kysymyksiä. Mikael Karlsson toimii mm. Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun ympäristötieteen tutkijana sekä Ruotsin kemikaaliviraston tarkastajana. Hän on myös yksi CSR Advisory Boardin asiantuntijajäsenistä. 8 miten järjestämme tapaamiset? Mistä hankimme toimiston uuden sisustuksen, entä kuinka käy vanhojen huonekalujen? Omia toimia voi katsella uusin silmin. Meillä on paljon vireää – ja valitettavan runsaasti energiaa tarvitsevaa – tuotantoa myös Ruotsissa, etunenässä Kosta Bodan lasituotteet. Tällä alueella tehdään vuoden 2018 aikana kattava kartoitus, jonka ansiosta energiankulutusta voidaan vähentää sekä nopeilla että pitkäaikaisilla toimilla. Tee viisaita valintoja! Alussa jo totesimme, että helppo tapa nipistää hinnoista olisi olla piittaamatta tuotteiden alkuperästä. Siitä huolimatta, että Kiinan ja Kaukoidän tuotannossa on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä, on edelleen olemassa valtavasti tuottajia, jotka tietoisesti laistavat yhteiskuntavastuusta pitääkseen hinnat halpoina ja voitot suurina. Olet ostajana avainasemassa, sillä tietoisilla ja vastuullisilla valinnoilla voit tukea myönteistä kehitystä kestävään suuntaan. Toivomme, että otat kestävän kehityksen näkökulmat huomioon ja teet sitä koskevia kysymyksiä niin meille kuin muillekin toimittajille, joiden tarjonnasta olet kiinnostunut. Sillä on suuri merkitys sinulle, meille ja koko maailmalle.