New Wave Profile FI Be Your Brand Magazine Syksy / Talvi 2017 - Page 6

4 mainiota JOULULAHJA- VINKKIÄ Brändiä rakennettaessa on tärkeää tarjota ihmisille elämyksiä, tuoda iloa ja luoda suhteita. Tapaamisissa syntyneitä liikesuhteita kannattaa ylläpitää ja vahvistaa, ja juhlapyhät tarjoavat siihen oivallisen mah- dollisuuden. Tarkkaan harkittu joululahja luo brändistäsi myönteisen mielikuvan. ]\X]\H \]۝H[[ZZYXXKY[][B\]^p훝Z\\HH0Z[XZ[ZY[Y[]Z\H00B^pZ]\BUPP•Y[]0\HZ\]Z[H][[[HH]0[][0]]Z[K[[[H]]KB\K[]]HZ[Z\]\HXZ\XB\0훈Z]Z[ZX[Z\[[\K][Z\™\Yۋ[]]\ S X]\XX[N L HY\\B[[Έ NL MLB [  HH[X[Y\]\B