New Wave Norway AS Orrefors 2018 - Page 9

1. 1. The molten glass, is first gathered on the blowing iron. It is essential to gather the right amount of metal – not too much, not too little, but just enough for the bowl and stem of the glass-to-be. Först fångas glasmassan an på pipan. Det är viktigt att det blir rätt mängd, inte för mycket och inte för lite, så att det räcker exakt till glasets kupa och ben. 2. The glass is rolled on a marver. Glasmassan formas mot ett välsbleck. 3. The gatherer blows air into the metal and hands the iron to the blower. Därefter blåser anfångaren in luft och lämnar över pipan till uppblåsaren. 4. The blower blows the cup into shape in a graphite mould. Uppblåsaren blåser upp kupan i en grafitform. 5. The blowing iron is next passed to the master- blower, who draws out and shapes the stem. Pipan lämnas sedan över till glasmästaren som drar ut och formar glasets ben. 2. 4. 3. 5.