New Wave Norway AS Orrefors 2018 - Page 67

THE CRYSTAL EYE The collaboration between Volvo Cars and Orrefors was initiated when Volvo developed its S60 concept car and Orrefors was given the prestigious mission to design a center console out of crystal. The Swedish crystal was an appreciated interior detail and when Volvo exhibited their concept car “Concept Estate” at the Geneva Motor Show in 2014 Swedish crystal was once again part of the interior. This time in the shape of a crystal gearshift from Orrefors. The stylish gearshift is now a reality, handmade by our skilled glass-workers in Sweden, and an optional feature in the new Volvo XC90 and S90. Samarbetet mellan Volvo och Orrefors startades i och med utveckling av Volvo S60 Concept. Då fick Orrefors det prestigefulla uppdraget att designa en mittkonsoll i kristallglas. Den svenska kristallen i en bilinteriör fick stor uppståndelse och när Volvo visade ”Concept Estate” på Genevemässan 2014 var Orrefors kristall- glas återigen en del av interiören. Denna gång i form av en växelspak i kristallglas. Den exklusiva växelspaken är nu i serieproduktion, handtillverkad av våra skickliga hantverkare på Orrefors, och tillgänglig som tillval i nya Volvo XC90 och S90. ”Teaming up with Orrefors is really exciting. The ico- nic elements of Swedish design, like crystal, is key for Volvo’s ambitions to place itself in the top of the automo- tive industry. And for me as a designer it’s pure delight to work with the materials and combine them with a modern Scandinavian design in a high-tech packed pre- mium car environment” - Robin Page, Head of Interior Design at Volvo Cars. ”Att arbeta med Orrefors är riktigt spännande. De ikoniska delarna av skandinavisk design såsom kristall- glas, är nyckeln i Volvos resa mot toppen. För mig som designer är det ren glädje att arbeta med olika material och kombinera dem med en modern skandinavisk de- sign i en högteknologiskt premium-miljö” - Robin Page, Chef för Interiördesign på Volvo Cars. The XC90 Excellence is based on Volvo’s all new XC90 sports utility vehicle, but the similarity ends there. The XC90 Excellence has just four seats compared to the original’s seven, creating an enormous amount of additional space for rear seat passengers that helps to deliver an exceptional customer experience. Handmade champagne glasses and a heating or cooling cup holder in crystal glass from Orrefors are major contributors to that ultimate luxury experience of Scandinavian Design. Volvo XC90 Excellence bygger på Volvos helt nya XC90, men likheterna slutar där. XC90 Excellence har bara fyra platser jämfört med de ursprungliga fem eller sju vilket skapar extra stort utrymme för baksätespas- sagerarna - en exceptionell baksätesupplevelse. Hand- slipade champagneglas och mugghållare i kristallglas från Orrefors skapar tillsammans den ultimata skandi- naviska lyxupplevelsen. 65