New Wave Norway AS Orrefors 2018 - Page 5

Emma Ekberg (b. 1977) grew up in Gothenburg and have a Master of Fine Arts from the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. As an industrial designer, Emma regularly confronts new worlds and new challenges, both through the various products she is asked to create and in her travels. Each design has its own story – and new stories are continuously born in the interac- tion between the user and the object. Emma Ekberg (f. 1977) växte upp i Göteborg och erhöll sin konstnärliga magisterexamen från Konstfack i Stockholm. Som industridesigner möter hon ständigt nya världar och utmaningar, både genom uppdragens varierande produkter och i sitt resande. Varje design har en egen historia och i interaktionen mellan användare och föremål föds ständigt nya berättelser. EMMA EKBERG Magnus Forthmeiier (b. 1963) has spent nearly three decades designing fashion, textiles and ceramics for a wide range of Swedish and international clients. His designs are characterised by simplicity, clean lines and usability. At Orrefors, his latest designs are the patterns for the Graphic, Organic and Confusion vases. Magnus Forthmeiier (f.1963) är sedan snart tre decennier verksam som mode- och textildesigner samt keramisk formgivare med en lång rad svenska och internationella kunder som uppdragsgivare. Hans design kännetecknas av enkelhet, renhet och användbarhet. På Orrefors är han aktuell med mönstret till vaserna Graphic, Organic och Confusion. MAGNUS FORTHMEIIER Lisa Hilland (b. 1973) is a Swedish designer trained at St Martins College of Art and Design in London, something that has helped bring an international touch to her Scandinavian aesthetics. Her professional experience spans furniture and interior accessories design and prestigious brands like Gemla and Svenskt Tenn feature among her clients – and now so does Orrefors. Lisa has been awarded several prizes during her career, including the Lauritz Icon Award 2017 for the series ´Bow´ designed for Gemla. LISA HILLAND Lisa Hilland (f 1973) är en svensk designer utbildad på St Martins College of Art and Design i London, något som har tillfört hennes skandinaviska ursprung en internationell approach. Hennes erfarenhet spänner över ett brett område och omfattar såväl möbeldesign, som inredningsaccessoarer. Lisa räk- nar välrenommerade företag som Gemla och Svenskt Tenn som sina kunder, och nu också Orrefors. Hon har fått flera priser under sin karriär, bland dem Lauritz Icon Award 2017 för möbelserien ‘Bow’ designad för Gemla. 3