New Wave Norway AS Orrefors 2018 - Page 4

ARTISTS Efva Attling, (b. 1952) made her first piece of jewellery when she was eleven. At the age of 16 she was taken on as a pupil at one of Sweden’s foremost silversmiths. After a 12-year career as a model for Eileen Ford, and then as a singer and song-writer, she once again turned her attention to design. She produced clothes for Levi’s and H&M. Since 1996 she has been designing jewellery for her own Efva Attling Stockholm brand. Amor Vincit Omnia is her first collection for Orrefors. EFVA ATTLING Efva Attling (f. 1952) gjorde sitt första smycke när hon var 11 år. Vid 16 års ålder var hon elev till en av Sveriges främsta silversmeder. Efter en 12-årig karriär som modell för Eileen Ford och därefter som sångerska och låtskri- vare återvände hon till arbetet som formgivare. Hon har designat kläder för Levi’s och H&M. Sedan 1996 designar hon smycken för egna varumärket Efva Attling Stockholm. Amor Vincit Omnia var hennes första kollektion för Orrefors. Lena Bergström (b. 1961) is a successful designer of both textiles and glass. She has received numerous public commissions and has won Excellent Swedish Design awards for six of her glass collections. Lena received her artistic education at the College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. She became captivated by glass and has been affiliated to Orrefors since 1994. She has an unerring sense of design; her work, soft of line yet graphically eloquent, represents a new generation of expression. LENA BERGSTRÖM Lena Bergström (f. 1961) är en framgångsrik designer och glasformgivare. Lena Bergströms glaskollektioner har tilldelats flera internationella utmär- kelser och kan ses på designmuseer runt om i världen. Hennes formspråk kännetecknas av rena, moderna och arkitektoniska former med starka grafiska kontraster. I sin formgivning utmanar hon glasets egenskaper och på ett lekfullt sätt utvecklar hon traditionella tekniker och designideal. Gunnar Cyrén (1931-2013) was a Swedish glass artist, silversmith and industrial designer. He started at Orrefors glassworks in 1959. Highlights of his design career include ”Popglaset” or ”Pokaler med färgade ben” (1966-1968) and ”Nobel stemware” (1991). Over the years Gunnar Cyrén has participated in numerous exhibitions in Sweden and abroad and received the Swedish royal scholarship in 1962, the Lunning Prize in 1966 and the Prince Eugen Medal in 1988. GUNNAR CYRÉN 2 Gunnar Cyrén (1931-2013) var en svensk glaskonstnär, silversmed och industri­d esigner. Han började på Orrefors 1959. Höjdpunkter i hans formgivarkarriär är bland annat ”Popglaset” eller ”Pokaler med färgade ben” (1966-1968) och ”Nobelservisen” (1991). Gunnar Cyren har under åren deltagit i ett flertal utställningar i Sverige och utlandet och erhållit kungastipendiet 1962, Lunning-priset 1966 och Prins Eugen-medaljen 1988.