New Wave Norway AS Orrefors 2018 - Page 23

CA R AT CI T Y STOPPERS Design Lena Bergström · 2009 A jewel for every bottle. Carat City Stoppers is the accessory to your cocktail cabinet. Inspired by the big cities around the world, designer Lena Bergström has made abstract interpretations in cut crystal. The stoppers have a coned bottom with rubber for a thight fit on most wine and liquor bottles. Extending the freshness of the wine with up to 2 days. Som en juvel till flaskan. Carat City Stoppers är en serie glasproppar för dina favoriter i barskåpet. Med inspiration från storstäder runt om i världen, har formgivaren Lena Bergström gjort abstrakta tolkningar i slipad kristall. Propparna har en konad och gummiförsedd underdel som gör att de håller tätt och passar till de flesta vin och barflaskor. Förlänger vinets livslängd med 1-2 dagar. STO C K HOL M OSLO COPE N H AGE N Clean water, clear air and Scandinavian simplicity. Curves in the shape of Holmenkollen Hill and the sharp triangle of the Oslo Opera House. Copenhagen Royal Library, like a black diamond, and the classic old buildings along the waterfront in Nyhavn. Kurvor i form av Holmenkollen och Operahusets triangulära skarphet. Den moderna svarta diamantens Kungliga bibliotek och Nyhavns gamla husfasader. 6590192 Bottle Stopper · Flaskpropp Stockholm H 103 mm W 29 mm 6590203 Bottle Stopper · Flaskpropp Oslo H 105 mm W 38 mm 6590204 Bottle Stopper · Flaskpropp Copenhagen H 90 mm W 35 mm 239:- 299:- 239:- 299:- 239:- 299:- CAIRO N EW YOR K TOKYO Abstract miniature of the Great Pyramid in black cut crystal. Impressive arcitecture with sky- scrapers like the Chrystler Building. Like a minimalistic cherry blossom in cut crystal. Abstrakt miniatyr av Cheops- pyramiden i slipad svart kristall. Mäktig arkitektur med skyskrapor som Chrystler Building. Som en minimalistisk körsbärs- blommning i slipad kristall. 6590196 PS Bottle Stopper · Flaskpropp Cairo H 100 mm W 34 mm 6590193 Bottle Stopper · Flaskpropp New York H 102 mm W 37 mm 6590191 Bottle Stopper · Flaskpropp Tokyo H 98 mm W 42 mm 239:- 299:- 239:- 299:- 239:- 299:- Rent vatten, klar luft och skandinavisk enkelhet. 21