New Wave Norway AS Orrefors 2018 - Page 12

A MOR V I NCI T OM N I A Design Efva Attling · 2007 · Handmade in Sweden The eternally hopeful message ”Amor Vincit Omnia”, love conquers all, is engraved on the silver ring around the stem at the foot of the glass along with the signature of the designer Efva Attling. Encased in its luxurious packaging in shining silk, Amor Vincit Omnia is the perfect gift that symbolises eternal love and is ideal for an engagement, wedding or anniversary or simply a way in which to show your affec- tions to someone you love. The tall champagne flute is also available in a special edition on which the white-gold ring is embellished with 36 sparkling polished diamonds. Det eviga hoppingivande budskapet ”Amor Vincit Omnia”, kärleken övervinner allt, är ingraverat på silverringen runt glasets fot tillsam- mans med formgivaren Efva Attlings signatur. Med sin lyxförpack- ning i skimrande siden blir Amor Vincit Omnia den perfekta gåvan som symbol för evig kärlek och passar lika bra till förlovning, bröllop och årsdagar som till att uppvakta någon du tycker om. Det höga champagneglaset finns även i en specialupplaga där ringen i vitguld är beströdd med 36 briljant-slipade diamanter. 6546714 Diamond Edition Champagne flute White gold ring with 36 brilliant cut diamonds 18 cl H 230 mm Ø 49 mm 36.000:- 45.000:- 10