New Wave Norway AS Orrefors 2018 - Page 11

9. 10. 8. 8. First the upper part of the bowl is cracked off. Först sprängs överdelen av kupan bort. 9. Then the sharp edge is carefully ground and polished. Finally, the edge of the bowl is heated until it melts and is softly rounded. Sedan slipas den vassa kanten och poleras noggrant. Slut- ligen värms kupans kant för den rätta mjuka rundningen. 10. When ready, the glass undergoes final inspection and sorting. Finally, as a guarantee of quality, the finished glass is marked with the Orrefors shield: one is sand- blasted into the bottom of the glass, while a silver label is applied to the foot. När glaset är färdigt sker en slutgiltig syning. De godkän- da glasen märks med Orreforsskölden som kvalitetsga- ranti både med silveretikett på foten och blästrad i botten på glaset. 9