New Wave Norway AS D&J SS 2019 - Page 116

A TRADITION OF GIVING Givandet är en del av alla kulturer och ett sätt att visa respekt och uppskattning i handling, inte bara i ord. Som tradition går gåvan tillbaka till mänslighetens gryning. Om en gåva har ett sort nyttovärde för mottagaren brukar den bli extra uppskattad och om den dessutom ligger rätt i tiden och trenden så förhöjs det upplevda värdet ytterligare. Därför presenterar vi här ett utpräglat somrigt sortiment av härliga gåvoprodukter.