New Wave Norway AS Clique 2019 - Page 4

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER Corporate Social Responsibility Vi har mulighet til å bidra å gjøre en forskjell gjennom vår globale virksomhet. New Wave Group arbeider med sosial og miljømessig bærekraft under begrepet CSR (Corporate Social Responsibility). Som vår kunde, støtter du dette arbeidet. ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH The Accord er en juridisk avtale om å forbedre brann- og bygningssik- kerhet for tekstilindustrien i Bangladesh. Mer enn 2 millioner ar- beidstakere er berørt med Accord forbedringer, noe som gjør den til en av våre viktigste tiltak når det gjelder samfunnsansvar. AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE) Amfori BSCI er et initiativ for selskaper som er forpliktet til å forbedre arbeidsforholdene i den globale forsyningskjeden. BSCI etiske retnings- linjer inneholder krav om minstelønn, arbeidstid, forbud mot barnear- beid og flere andre viktige kriterier. TEXTILE EXCHANGE Textile Exchange er en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for den ansvarlige utvidelse av økologisk bomullsproduksjon. Mens etterspørselen etter økologisk bomull er økende, er den tilgjengeli- ge produksjonen ikke tilstrekkelig. HAND IN HAND Hand-in-Hand kjemper fattigdom med entreprenørskap. I ca 7 år - 1,7 millioner arbeidsplasser har blitt skapt i noen av verdens fattigste land. Som et resultat, 5 millioner mennesker som ikke lenger lever i ekstrem fattigdom og hundretusener av barn kan gå på skole. New Wave støtter Hand-in-Hand med midler slik at tre landsbyer kan delta i prosjektet. CLEAN SHIPPING INDEX Clean Shipping Index har som mål å påvirke rederiene til å bruke renere fartøy og redusere utslipp av klimagasser og kjemisk forurensning i våre hav. SE 14-218 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 4 Info ØKO-TEX STANDARD 100 Øko-Tex standard 100 betyr at miljømessige hensyn er tatt ved produksjonsprosessen og det finnes ingen skadelige stoffer I produktet. Les mer om Øko-Tex på: www.oeko-tex.com