New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 7

Världsmästare! Craft samarbetar med och utvecklar skiddräkter för svenska längdskidlandslaget som vann guld i Seefeld. Foto ovan: Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla och Stina Nilsson. Årets svenska varumärke Sveriges ledande tidning för sportbranschen – Sportfack – har utsett Craft till 2018 års vinnare av priset "Årets svenska varumärke". Priset togs emot på tidningens årliga Gear of the year där sportbranschens främsta varumärken, produkter och innovationer utses. Foto höger: Fredrik Johansson, Export Sales Manager RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT SPORT & FRITID New Wave Group delar upp sin verksamhet i segmenten Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas försäljning samt EBITDA. Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning. Nettoomsättningen för perioden januari-mars ökade med 21 % och uppgick till 642,8 (530,5) MSEK. Försäljningen ökade i båda försäljningskanalerna där profil ökade med 21 % och detaljhandeln med 21 %. Segmentet hade tillväxt i samtliga regioner. EBITDA ökade med 23,8 MSEK och uppgick till 37,1 (13,3) MSEK. Resultatförbättringen är relaterad till den högre omsättningen och en förbättrad bruttovinstmarginal men segmentet har även högre kostnader för försäljning, marknadsföring och distributionsen- heter. IFRS 16 påverkade EBITDA positivt med 9,2 MSEK. FÖRETAG Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 19 % och uppgick till 737,6 (620,5) MSEK. Samtliga regioner hade god tillväxt men USA och Norden exklusive Sverige hade något högre tillväxt än segmentet som helhet. Det var främst försäljnings- kanalen profil som ökade sin omsättning. EBITDA ökade med 34,6 MSEK och uppgick till 77,4 (42,8) MSEK. Det förbättrade resultatet är relaterat till den ökade omsättningen men segmentet hade även högre omkostnader. De högre omkostnaderna var i form av fler försäljnings- och marknadsaktiviteter samt högre kostnader för distributionsenheter. Kostnadsökningen för dist- ributionsenheterna var relaterade till större lokaler samt andra förbättringsåtgärder för att utöka servicenivån. IFRS 16 påverkade EBITDA positivt med 19,4 MSEK. GÅVOR & HEMINREDNING Nettoomsättningen ökade med 2 % och uppgick till 124,5 (121,8) MSEK. Försäljningen ökade något i båda försäljningska- nalerna. Tillväxten sker främst i region Norden exklusive Sverige. EBITDA förbättrades något jämfört med fjolåret och uppgick till -17,6 (-19,9) MSEK, vilket är hänförligt till förbättrad brutto- vinstmarginal samt att IFRS 16 påverkade EBITDA positivt med 2,0 MSEK. 7