New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 4

” Att i kvartalet prestera ett rörelseresultat på 46,0 MSEK och ett resultat för perioden på 26,0 MSEK glädjer mig. VD HAR ORDET Det är glädjande att 2019 startat lika bra som 2018 slutade. En försäljningstillväxt på 18 % varav 11 % i lokala valutor är starkt! Att det sedan var det 19:e kvartalet i rad med försäljningstillväxt visar att vi är under stark utveckling! Rörelseresultatet ökade från 18,6 MSEK till 46,0 MSEK och periodens resultat ökade från 6,0 MSEK till 26,0 MSEK. Båda resultaten är ”all time high” för ett första kvartal. NETTOOMSÄTTNING Samtliga våra tre segment hade försäljningstillväxt. Sport & Fritid har en fortsatt mycket stark utveckling och visade 21 % tillväxt. Företag var inte mycket sämre med en tillväxt på 19 % och Gåvor & Heminredning klarade att ta sig över nollstrecket även om till- växten är blygsamma 2 %. Koncernens försäljning passerade några milstolpar då det var första gången vi passerade 1,5 miljard SEK i ett första kvartal och första gången vi passerade 6,5 miljarder SEK på rullande 12 månader (6 523 MSEK). Sannolikt hade vi en något positiv påverkan jämfört med föregående år då påsken i år är i kvartal två. FRAMTIDEN Jag känner fortsatt att vi står väldigt starka! Det kan givetvis även framåt komma något enstaka kvartal som är mindre bra men jag är övertygad om att de investeringar vi redan gjort kommer att generera tillväxt i både försäljning och resultat många år framåt! Det är en oerhörd förmån för mig att få leda en sådan stark och drivande organisation som vi idag har och duktiga medarbetare är en förutsättning för framgång. Att vi också har ett flertal starka varumärken, bra produkter, hög service o.s.v. gör det ju ännu bättre! RESULTAT Första kvartalet är alltid årets svagaste men det är ändå oerhört skönt att börja året bra. Att i kvartalet prestera ett rörelseresultat på 46,0 MSEK och ett resultat för perioden på 26,0 MSEK glädjer mig. Vi passerar även en milstolpe när det gäller rörelseresultatet och för första gången passerade vi 500 MSEK på rullande 12 månader. Tack alla för första kvartalet! Torsten Jansson, VD BALANSRÄKNING IFRS 16, som vi redovisar enligt för första gången, påverkar jämfö- relserna mellan åren och den nya standarden har bl.a. gjort att nettoskulden ökat med 633,2 MSEK. Dessutom har kvartalet påverkats kraftigt av valutakursförändringar vilket har ökat lager- värdet med 103,8 MSEK. Men jag nöjer mig med att vi har en fortsatt stark balansräkning med en soliditet på nästan 46 % trots IFRS 16. 4