New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 32

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter inom företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning. NEW WAVE GROUP AB (publ) Org. nr 556350-0916 Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg Telefon: +46 (0) 31 712 89 00 | info@nwg.se www.nwg.se