New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 3

DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2019 „ „ Nettoomsättningen uppgick till 1 504,9 MSEK, vilket var 18 % (11 % i lokala valutor) högre än föregående år (1 272,8 MSEK). „ „ Rörelseresultat uppgick till 46,0 (18,6) MSEK. „ „ Periodens resultat uppgick till 26,0 (6,0) MSEK. „ „ Resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,10) SEK. „ „ Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -65,1 (6,6) MSEK. „ „ Soliditeten uppgick till 45,9 (51,3) %. „ „ Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 73,7 (54,5) %. NETTOOMSÄTTNING PERIODENS RESULTAT 2 000 180 1 800 160 1 600 140 1 400 120 1 200 100 1 000 80 800 60 600 40 400 20 200 0 0 Q1 Q2 2015 2016 Q3 2017 2018 Q4 -20 2019 Q1 Q2 2015 3 2016 Q3 2017 2018 Q4 2019