New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 28

KONCERNEN KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTATET MSEK Kvartal Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Bruttovinstmarginal, % Övriga rörelseintäkter Externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolags resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skattekostnad Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 2019 Q1 2018 Q4 Q3 Q2 Q1 2017 Q4 Q3 Q2 Q1 1 504,9 1 943,4 1 551,2 1 523,2 1 272,8 1 630,3 1 331,1 1 371,7 1 264,2 -795,3 -1 042,3 -835,3 -804,2 -677,5 -886,8 -692,8 -745,7 -692,8 709,6 901,1 715,8 719,0 595,4 743,5 638,2 626,0 571,4 47,1 46,4 46,1 47,2 46,8 45,6 47,9 45,6 45,2 17,2 28,3 19,3 11,3 15,9 22,9 10,4 7,0 10,9 -338,4 -390,6 -323,5 -305,1 -317,2 -304,9 -265,4 -270,1 -288,6 -283,0 -298,0 -257,7 -260,9 -246,4 -262,2 -217,1 -233,0 -228,1 -51,0 -21,6 -20,2 -18,5 -17,6 -18,2 -16,4 -15,7 -15,0 -8,2 -9,8 -15,0 -8,3 -11,8 -6,1 -7,4 -3,9 -7,8 -0,2 0,1 -1,3 -0,3 0,4 -2,5 0,6 0,2 0,4 46,0 209,4 117,5 137,3 18,6 172,5 143,0 110,5 43,2 1,3 1,5 0,7 1,8 1,5 1,3 1,6 1,0 1,3 -15,3 -14,2 -12,3 -8,2 -11,7 -14,3 -14,8 -14,1 -13,8 32,0 196,6 105,9 130,9 8,4 159,4 129,8 97,4 30,7 -6,0 -37,7 -17,5 -24,2 -2,4 -12,6 -24,5 -20,3 -5,8 26,0 158,9 88,4 106,8 6,0 146,8 105,3 77,0 24,9 86,3 2,7 -37,8 121,1 71,7 45,3 -43,3 -42,4 -12,2 112,3 161,6 50,5 227,9 77,7 192,1 62,0 34,7 12,7 0,41 2,42 1,36 1,60 0,10 2,20 1,60 1,16 0,38 2016 Kvartal Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Bruttovinstmarginal, % Övriga rörelseintäkter Externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolags resultat Rörelseresultat 2015 2014 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 1 548,6 1 300,4 1 257,3 1 130,8 1 405,3 1 272,0 1 191,3 1 096,1 1 259,5 1 122,3 983,3 908,5 -832,3 -693,3 -685,0 -616,3 -773,5 -697,8 -659,1 -595,7 -669,6 -621,9 -531,8 -497,7 716,3 607,1 572,3 514,5 631,8 574,2 532,2 500,4 589,9 500,4 451,5 410,8 46,3 46,7 45,5 45,5 45,0 45,1 44,7 45,7 46,8 44,6 45,9 45,2 14,9 14,5 12,2 9,4 8,0 22,1 7,8 9,3 10,1 5,1 5,4 7,1 -300,1 -268,5 -249,6 -279,8 -284,0 -273,0 -258,9 -270,1 -260,5 -216,6 -216,9 -229,5 -242,9 -208,3 -213,0 -217,4 -231,5 -202,8 -212,0 -205,3 -204,7 -174,8 -176,7 -179,5 -15,2 -14,1 -13,4 -13,2 -14,2 -13,7 -14,3 -14,9 -14,2 -14,4 -13,2 -12,4 -6,2 -5,8 -8,1 -5,6 -1,7 -9,3 -6,7 -18,5 -7,4 -4,1 -2,6 -2,4 0,2 0,0 -0,2 0,2 0,0 -1,2 0,6 0,9 -1,0 0,1 0,5 0,0 167,0 124,9 100,2 8,1 108,4 96,3 48,7 1,8 112,2 95,7 48,0 -5,9 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt 0,0 1,0 0,9 1,2 0,7 1,4 3,2 1,9 1,2 1,1 1,2 1,4 -15,9 -16,4 -15,7 -15,0 -28,6 -19,0 -16,9 -17,0 -14,5 -12,1 -10,6 -9,7 151,1 109,5 85,4 -5,7 80,5 78,7 35,0 -13,3 98,9 84,7 38,6 -14,2 Skattekostnad Periodens resultat -23,3 -23,0 -18,4 1,1 -17,2 -13,6 -7,2 2,4 -7,0 -17,8 -9,2 2,9 127,8 86,5 67,0 -4,6 63,3 65,1 27,8 -10,9 91,9 66,9 29,4 -11,3 Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 35,1 26,4 47,2 -15,5 -36,9 7,1 -43,9 101,7 91,2 53,1 53,5 1,4 162,9 112,9 114,2 -20,1 26,4 72,2 -16,1 90,8 183,1 120,0 82,9 -9,9 1,90 1,31 1,01 -0,06 0,94 0,98 0,41 -0,17 1,38 1,01 0,44 -0,17 *Vägt antal aktier före och efter utspädning har varit 66 343 543 i samtliga perioder i tabellen. 28