New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 24

KONCERNEN NOT 5 - RAPPORTERING AV GEOGRAFISKA OMRÅDEN NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE MSEK USA Sverige Centraleuropa Norden exkl. Sverige Sydeuropa Övriga länder Totalt MSEK USA Sverige Centraleuropa Norden exkl. Sverige Sydeuropa Övriga länder Totalt 3 mån jan - mar 2019 3 mån jan - mar 2018 Andel av nettoomsättning Andel av nettoomsättning Förändring MSEK Förändring % 20% 375,7 25% 313,4 25% 62,3 328,4 22% 296,1 23% 32,3 11% 260,9 17% 224,1 18% 36,9 16% 195,2 13% 163,5 13% 31,7 19% 190,1 13% 158,9 12% 31,2 20% 154,5 10% 116,9 9% 37,6 32% 1 504,9 100% 1 272,8 100% 232,1 18% 12 mån jan - dec 2018 Andel av nettoomsättning 12 mån jan - dec 2017 nettoomsättning Andel av Förändring MSEK Förändring % 1 579,7 25% 1 423,7 25% 156,0 11% 1 529,9 24% 1 463,8 26% 66,1 5% 986,4 16% 891,1 16% 95,3 11% 807,1 13% 727,7 13% 79,4 11% 716,5 11% 630,8 11% 85,7 14% 670,9 11% 460,2 8% 210,7 46% 6 290,6 100% 5 597,3 100% 693,3 12% ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR PER GEOGRAFISKT OMRÅDE MSEK USA Sverige Centraleuropa Norden exkl. Sverige Sydeuropa Övriga länder Totalt 31 mar 2019 Anläggnings- tillgångar * Uppskjutna skattefordringar 31 mar 2018 Anläggnings- tillgångar * Uppskjutna skattefordringar 31 dec 2018 Anläggnings- tillgångar * Uppskjutna skattefordringar 1 159,8 55,4 930,8 44,7 988,2 53,8 673,6 16,3 499,4 14,3 593,0 16,8 363,9 13,4 226,0 22,9 230,7 12,9 258,7 3,9 39,1 4,0 63,1 4,8 177,9 17,5 101,6 5,5 140,0 17,1 112,3 5,9 57,5 5,5 41,9 5,7 2 746,2 112,4 1 854,4 96,9 2 056,8 111,1 * Inkluderar ej finansiella anläggningstillgångar 24