New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 23

KONCERNEN NOT 4 - NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL MSEK Försäljningskanal profil Företag Sport & Fritid 3 mån jan - mar 2019 3 mån jan - mar 2018 12 mån jan - dec 2018 12 mån jan - dec 2017 719,8 603,5 2 981,4 2 575,6 174,9 145,1 690,7 587,1 15,9 15,1 85,6 84,1 910,6 763,7 3 757,7 3 246,8 17,8 17,0 87,7 73,1 Sport & Fritid 467,9 385,4 1 883,0 1 724,4 Gåvor & Heminredning 108,6 106,7 562,1 553,0 Totalt 594,3 509,1 2 532,8 2 350,5 1 504,9 1 272,8 6 290,6 5 597,3 Gåvor & Heminredning Totalt Försäljningskanal detaljhandel Företag Total nettoomsättning 23