New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 22

KONCERNEN NOT 3 - RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT NETTOOMSÄTTNING OCH EBITDA PER RÖRELSESEGMENT MSEK 3 mån jan - mar 2019 3 mån jan - mar 2018 12 mån jan - dec 2018 12 mån jan - dec 2017 Nettoomsättning EBITDA 737,6 77,4 620,5 42,8 3 069,0 353,1 2 648,7 289,7 Sport & Fritid Nettoomsättning EBITDA 642,8 37,1 530,5 13,3 2 573,7 218,2 2 311,5 230,3 Gåvor & Heminredning Nettoomsättning EBITDA 124,5 -17,6 121,8 -19,9 647,8 -10,6 637,1 14,4 Total nettoomsättning Total EBITDA 1 504,9 97,0 1 272,8 36,2 6 290,6 560,7 5 597,3 534,4 Total EBITDA Av- och nedskrivningar Finansnetto Resultat före skatt 97,0 -51,0 -14,0 32,0 36,2 -17,6 -10,2 8,4 560,7 -77,9 -40,9 441,8 534,4 -65,3 -51,9 417,2 Företag TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER RÖRELSESEGMENT MSEK Totala tillgångar Anläggnings- tillgångar * Uppskjutna skattefordringar Netto- investeringar Av- och nedskrivningar Totala skulder 31 mar 2019 Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt 4 013,1 3 029,4 678,8 7 721,3 1 104,4 1 337,5 304,3 2 746,2 37,9 52,1 22,4 112,4 -22,4 -13,7 -2,1 -38,3 -30,7 -18,6 -1,8 -51,0 2 629,4 1 075,1 470,2 4 174,7 31 mar 2018 Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt 3 160,5 2 288,9 604,3 6 053,7 611,5 1 033,5 209,4 1 854,4 35,6 49,7 11,6 96,9 -24,1 -8,0 -7,7 -39,8 -8,9 -7,5 -1,2 -17,6 1 849,4 640,3 457,1 2 946,8 3 564,8 2 757,3 739,3 7 061,4 682,9 1 087,5 286,4 2 056,8 38,4 50,1 22,5 111,1 -101,0 -33,9 -28,2 -163,2 -40,4 -32,6 -4,9 -77,9 2 274,8 860,2 492,2 3 627,2 31 dec 2018 Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning Totalt * Inkluderar ej finansiella anläggningstillgångar 22