New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ - Page 16

KONCERNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 3 mån jan - mar 2019 Nettoomsättningstillväxt, % Antal årsanställda Bruttovinstmarginal, % Rörelsemarginal före avskrivningar, % Rörelsemarginal, % Vinstmarginal, % Nettomarginal, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Nettoskuld, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, % Nettoskuld genom rörelsekapitalet, % Räntetäckningsgrad, ggr Kapitalomsättningshastighet, ggr Varulagrets omsättningshastighet, ggr 3 mån jan - mar 2018 12 mån jan - dec 2018 12 mån jan - dec 2017 18,2 0,7 12,4 6,9 2 604 2 527 2 605 2 495 47,1 46,8 46,6 46,1 6,4 3,1 2,1 2,8 1,5 0,7 8,9 7,7 7,0 9,5 8,4 7,5 1,7 0,5 5,7 6,3 3,0 0,8 11,2 12,2 3,2 1,6 9,4 9,8 45,9 51,3 48,6 50,9 2 614,5 1 692,2 1 831,0 1 637,3 73,7 54,5 53,3 54,1 76,5 57,7 57,0 54,7 3,1 1,7 10,5 8,3 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 Kassaflöde före investeringar, MSEK -65,1 6,6 222,6 207,8 Nettoinvesteringar, MSEK Kassaflöde efter investeringar, MSEK -38,3 -39,8 -163,2 -110,6 -103,4 -33,2 59,4 97,2 53,46 46,83 51,76 45,66 - - 47,40 54,50 - - 1,70 1,35 - - 8,70 10,20 - - - - 0,50 0,60 0,90 1,20 Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK Aktiekurs 31 december, SEK Utdelning/aktie, SEK P/E-tal P/S-tal Aktiekurs/Eget kapital För definitioner av alternativa nyckeltal, se s. 30. 16