New Wave Group AB CSR_2017_december - Page 4

Världen står inför många utmaningar. Tillsammans måste vi försöka bidra till hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar framtiden. Vill du vara med? New Wave Group använder begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) som ett samlingsnamn för vårt arbete med miljö och etik. CSR innebär att vi tar hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet: socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I denna broschyr vill vi ge en samlad bild av vårt CSR- arbete. Att kommunicera hur vi skapar hållbar tillväxt är grundläggande för oss som börsnoterat företag i relation till kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter. Det ger oss en möjlighet att få berätta vad vi gör bra – men också vad vi kan göra bättre. CSR kräver ett löpande och långsiktigt engagemang. Det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår dagliga verksamhet. Därför har vi tre fokusområden som är prioriterade i vårt CSR-arbete och som utgår från koncernens kärnverksamhet. 4 |NEW WAVE GROUP / CSR VD HAR ORDET HÅLLBARHET BERÖR OSS ALLA Ett företag kan bara bli framgångsrikt på lång sikt genom att säkerställa att verksamheten också är hållbar. Vi vill ha en affärsmodell som är lönsam inte bara idag, utan även i framtiden. Att koppla samman vårt ekonomiska ansvar med arbetet kring miljö och etik är därför en viktig del i New Wave Groups långsiktighet. New Wave Group kan som global företagskoncern påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag är stolt över den möjligheten. Vi försöker ständigt förbättra och hitta smartare lösningar på de utmaningar vi möter. Men ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt – vår resa har bara börjat. VÅ R A T R E F O KU S O M R Å D E N Ä R : 1 Design och Produktutveckling Hur kan vi skapa så hållbara produkter som möjligt? 2 Inköp och Produktion Hur kan vi tillverka varor på ett hållbart sätt? “Om tillväxt är motorn som driver företaget så är hållbarhet vår kompass.” 3 Transport och Logistik Hur säkerställer vi en hållbar distribution på en global marknad? Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera de positiva effekter som New Wave Group kan ha i samhället, både globalt och lokalt. Vi vill också hjälpa dig som kund att göra medvetna inköp. Ditt beslut är viktigt om vi ska kunna rädda världen lite grann varje dag. Du röstar faktiskt med din plånbok på vilka produkter och företag som ska vara framgångsrika på marknaden! Vår CSR-symbol visar hur socialt och miljömässigt ansvar hänger ihop. Det handlar både om människa och miljö. TO R ST E N J A N SS O N VD och Koncernchef NEW WAVE GROUP / CSR| 5