New Wave Group AB CSR_2017_december - Page 20

CSR ADVISORY BOARD “Med New Wave Groups varuflöden är vår möjlighet att påverka miljön stor. Hållbarhet ingår som en naturlig del i vår affärsmässighet” New Wave Group har bildat ett expertråd för CSR-frågor (CSR Advisory Board) vars syfte är att komma med synpunkter, förslag och kritik på New Wave Group’s arbete. Det är ett sätt att bjuda in till dialog och ta del av den expertis ledamöterna besitter. Exempel på frågor som har diskuterats inom CSR Advisory Bo ard är hållbarhetskrav inom offentlig upphandling, skydd av unga arbetstagare och strategisk kommunikation. 2016 besökte CSR Advisory Board två av New Waves största leverantörer i Kina för att se det praktiska resultatet av vårt CSR-arbete. ANDERS FERBE Ordförande IF Metall, Vice ordförande Business Sweden, Vice ordförande IndustriAll Europe, Vice ordförande IndustriAll Global, Ordförande Industrianställda i Norden, Ledamot LOs styrelse, Ledamot Socialdemokratiska partistyrelsen. U L R I C A M E SS I N G M I K A E L K A R L SS O N Ordförande Astrid Lindgrens Värld Vice ordförande Wallenstam AB Ledamot Länsförsäkringar Liv Ordförande Göteborgs hamn Ordförande European Environment Bureau Senior Partner and Advisor, 2050 Consulting Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan Ledamot i Skogsstyrelsens styrelse Ledamot i Insynsrådet vid Kemikalieinspektionen Ledamot i Kärnavfallsrådet Expert i regeringens parlamentariska Miljömålsberedning Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav. FOTO: PETER FALKRYGG Vår andra strategi handlar om att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med. De största miljövinsterna kan uppnås genom bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda. New Wave Group är därför medlem i Clean Shipping Index (CSI). CSI grundades år 2007 och har bland annat tagit fram ett verktyg som hjälper företag att utvärdera olika fartyg efter deras miljöprestanda. Genom en databas får vi tillgång till mätbara uppgifter om exempelvis utsläpp och 20 |NEW WAVE GROUP / CSR kemikalieföroreningar från olika skepp. Syftet är att skapa marknadsincitament för rederierna att förbättra sitt miljöarbete. Mellan åren 1970 och 2015 har nästan hälften av allt liv i haven har försvunnit. Framtidens sjöfart kommer vara avgörande för global handel och målet om minskade utsläpp och levande hav. ELISABETH DAHLIN ANNI SANDGREN Generalsekreterare Rädda Barnen Styrelseledamot New Wave Group AB Ledamot Pressens Opinionsnämnd Ledamot Radiohjälpen CSR Manager New Wave Group. NEW WAVE GROUP / CSR| 21