New Wave Group AB CSR_2017_december - Page 2

KEMIKALIE- GRUPPEN S /03 C S R ÖV E R B L I C K O M N E W WAV E G R O U P MEDLEMSKAP I FLA S /04 INTRODUKTION FA I R L A B O U R ASS O C I AT I O N S /0 6 DESIGN & PRODUKTUTVECKLING S /12 I N KÖ P & P R O D U K T I O N C - T PAT I N KÖ P S KO N TO R I F Y R A L Ä N D E R I AS I E N MEDLEMSKAP I 20 0 A N STÄ L L D A BSCI B U S I N E SS S O C I A L C O M P L I A N C E I N I T I AT I V E AC C O R D O N F I R E A N D B U I L D I N G SAFETY IN BANGLADESH INSPEKTIONER EGEN CSR-PERSONAL SOM GÖR INSPEKTIONER S / 18 T R A N S P O R T & LO G I ST I K E G N A K VA L I T E TS L A B B B E S Ö K G Ä R N A VÅ R H E M S I D A : www.nwg.se 2 300 CLEAN SHIPPING INDEX M ÄT E R U TS L Ä P P AV VÄ X T H U S G AS E R A N STÄ L L D A ÖV E R H E L A VÄ R L D E N 2 |NEW WAVE GROUP / CSR NEW WAVE GROUP / CSR | 3 New Wave Group etablerades år 1990 i Sverige och har sedan dess successivt expanderat i Europa, Nordamerika och Asien. Varje bolag drivs med ett stort mått av entreprenörskap och självbestämmande, men med fördelarna av att tillhöra en större koncern. Koncernens värderingar fungerar som ett rättesnöre i organisationen och ett stort arbete läggs på att bevara och sprida dessa. M I ST R A FUTURE FAS H I O N New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt sport-, gåvo- och heminredningssektorn. Vi står även bakom satsningar som Kosta Boda Art Hotel. I N N E H Å L LS F Ö R T E C K N I N G